Κατόπιν Παραγγελίας
  • Τιμή346,00 €
Acoustic Energy

Flat screen TVs have become ever thinner and more elegant in recent years and while this makes for an aesthetically appealing product, it means that the space available within the chassis for speakers has become more and more compressed.

  • Τιμή346,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας