Σε απόθεμα
 • Τιμή422,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
 • Τιμή711,00 €
Σε απόθεμα
 • Τιμή339,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
 • Τιμή541,00 €
Σε απόθεμα
 • Τιμή148,00 €
Σε απόθεμα
 • Τιμή238,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
 • Τιμή664,00 €
Σε απόθεμα
 • Τιμή690,00 €
Σε απόθεμα
 • Τιμή299,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
 • Τιμή616,00 €
Σε απόθεμα
 • Τιμή650,00 €
Σε απόθεμα
 • Τιμή216,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
 • Τιμή308,00 €
Σε απόθεμα
 • Τιμή309,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
 • Τιμή273,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
 • Τιμή242,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
 • Τιμή357,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
 • Τιμή618,00 €
Σε απόθεμα
 • Τιμή328,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
 • Τιμή642,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
 • Τιμή750,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
 • Τιμή440,00 €
Brateck

Η Brateck PEBC100 είναι μία οθόνη - πανί προβολής εικόνας 4:3 με διαγώνιο 100" της σειράς Economy/Budget.

 • Τιμή65,80 €
Σε απόθεμα
Euroscreen

Ηλεκτροκίνητη οθόνη προβολής 16:10 με πανί Matt white και πλαίσιο.

 • Τιμή705,00 €
Σε απόθεμα
Euroscreen

Ηλεκτροκίνητη οθόνη 16:10 με πανί Matt white και πλαίσιο

 • Τιμή591,00 €
Σε απόθεμα
Euroscreen

Ηλεκτροκίνητη οθόνη προβολής 16:10 με πανί Matt white και πλαίσιο.

 • Τιμή604,00 €
Σε απόθεμα
Euroscreen

Λευκή χειροκίνητη οθόνη διάστασης 1.80 Χ 1.70, Wide format, με μαύρο πλαίσιο και με δυνατότητα ανάρτησης είτε στον τοίχο είτε στο ταβάνι. Προϊόν HOT DEAL (Εκθεσιακό ή End Of Life).

 • Τιμή79,00 €
Σε απόθεμα
Euroscreen

Ηλεκτροκίνητη οθόνη προβολής 16:10 με πανί Matt white και πλαίσιο.

 • Τιμή657,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
Euroscreen

Λευκή χειροκίνητη οθόνη διάστασης 2.00 Χ 1.70, Wide format, με μαύρο πλαίσιο και με δυνατότητα ανάρτησης είτε στον τοίχο είτε στο ταβάνι. Προϊόν HOT DEAL (Εκθεσιακό ή End Of Life).

 • Τιμή347,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
Euroscreen

Ηλεκτροκίνητη οθόνη με πανί Matt white και πλαίσιο

 • Τιμή422,00 €
Σε απόθεμα
Euroscreen

Ηλεκτροκίνητη οθόνη με πανί Matt white και πλαίσιο

 • Τιμή711,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
Euroscreen

Χειροκίνητη οθόνη με πανί Matt white

 • Τιμή339,00 €
Σε απόθεμα
Euroscreen

Ηλεκτροκίνητη οθόνη με πανί Matt white και πλαίσιο

 • Τιμή541,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
Euroscreen

Χειροκίνητη οθόνη με πανί Matt white

 • Τιμή148,00 €
Σε απόθεμα
Euroscreen

Χειροκίνητη οθόνη με πανί Matt white

 • Τιμή238,00 €
Σε απόθεμα
Euroscreen

Ηλεκτροκίνητη οθόνη με πανί Matt white και πλαίσιο

 • Τιμή664,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
Euroscreen

Ηλεκτρική οθόνη με πανί Matt white

 • Τιμή690,00 €
Σε απόθεμα
Euroscreen

Ηλεκτρική οθόνη οπίσθιας προβολής με πανί Matt white . Προϊόν HOT DEAL (Εκθεσιακό ή End Of Life).

 • Τιμή299,00 €
Σε απόθεμα
Euroscreen

Ηλεκτροκίνητη οθόνη με πανί Matt white και πλαίσιο

 • Τιμή616,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
Euroscreen

Ηλεκτρική οθόνη με πανί Matt white

 • Τιμή650,00 €
Σε απόθεμα
Euroscreen

Χειροκίνητη οθόνη με πανί Matt white και πλαίσιο

 • Τιμή216,00 €
Σε απόθεμα
Euroscreen

Χειροκίνητη οθόνη με πανί Matt white και πλαίσιο

 • Τιμή308,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
Euroscreen

Χειροκίνητη οθόνη με πανί Matt white και πλαίσιο

 • Τιμή309,00 €
Σε απόθεμα
Euroscreen

Χειροκίνητη οθόνη με πανί Matt white

 • Τιμή273,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
Euroscreen

Χειροκίνητη οθόνη με πανί Matt white και πλαίσιο

 • Τιμή242,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
Euroscreen

Χειροκίνητη οθόνη με πανί Matt white και πλαίσιο

 • Τιμή357,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
Euroscreen

Ηλεκτροκίνητη οθόνη με πανί Matt white και πλαίσιο

 • Τιμή618,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
Euroscreen

Ηλεκτρική οθόνη με πανί Matt white . Προϊόν HOT DEAL (Εκθεσιακό ή End Of Life).

 • Τιμή328,00 €
Σε απόθεμα
Euroscreen

Ηλεκτροκίνητη οθόνη με πανί Matt white και πλαίσιο

 • Τιμή642,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
Euroscreen

Ηλεκτροκίνητη οθόνη με πανί Matt white και πλαίσιο

 • Τιμή750,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
Sopar
Τύπος Ηλεκτροκίνητη τοίχου ή οροφής Format 4:3 Gain   Μήκος x Ύψος οθόνης 200X168 Μήκος x Ύψος περιοχής προβολής 190X143 Ίντσες 90 Μήκος κάσας 218 Μήκος μπάρας (κάτω μέρος πανιού) 206.5 Ύψος κάσας
 • Τιμή440,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
Sopar
 Βάρος 12,6 kg. Αλουμινένια καμπίνα πανιού λευκή. Οθόνη ηλεκτροκίνητη τοίχου ή οροφής 200Χ147 16:9 Διάσταση προβολής 190Χ107 cm. 86 inches. Μαύρη μπορτούρα.Διαστάσεις καμπίνας πανιού 218Χ9,5Χ9,5 cm. Τύπος Ηλεκτροκίνητη τοίχου ή οροφής
 • Τιμή440,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας

Σελίδες