Κατόπιν Παραγγελίας
 • Τιμή85,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
 • Τιμή85,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
 • Τιμή26,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
 • Τιμή18,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
 • Τιμή54,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
 • Τιμή64,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
 • Τιμή99,00 €
Vogel's
 Πακέτο θήκης iPad (2nd & 3rd gen) και βραχίονα flex για τοίχο. Περιστροφή 360° Κλίση 90
 • Τιμή85,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
Vogel's
The stylishly designed Vogel’s tablet holder fits all tablets from 7-13 inches in length (including iPad Pro) with a thickness of 0.2-0.5 inches (0.5-1.3 cm).
 • Τιμή85,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
Vogel's
Vogel’s WallMount is part of the Mount & Cover System. It is a discrete and stylishly designed button that can be screwed onto almost any surface.
 • Τιμή26,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
Vogel's
As part of the Mount & Cover System, Vogel’s have also developed the TableStand, for free-standing support of the iPad.
 • Τιμή18,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
Vogel's
For those on the move, Vogel’s has adapted its successful DVDock to create the CarMount, part of the Mount & Cover System. No tools are needed to connect a CarMount, which is securely fixed to the front seat headrest .
 • Τιμή54,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
Vogel's
Εξάρτημα για την τοποθέτηση του iPad στο τοίχο
 • Τιμή64,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
 • Τιμή99,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας